5 ειδικοί στην υπηρεσία του Ακροκόρινθου! Είσαι ένας από αυτούς;

1008

Ένας Αρχαιολόγος, ένας Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ένας Τεχνικός Συντήρησης αρχαιοτήτων, ένας εργατοτεχνίτης και δυο ειδικευμένοι εργάτες  θα τεθούν σύντομα στην υπηρεσία του Ακροκόρινθου και ειδικότερα στην στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη, και διαμόρφωση και ευπρεπισμό του, έτσι όπως ορίζεται από την ανακοίνωση που δίνεται στην δημοσιότητα και καλεί τους πληρούντες τις προυποθέσεις να καταθέσουν την αίτηση τους!

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος 20007 υπόψη: κας Μαριάννας Ιατράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2741032630) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 04-10-2018 έως 10-10-2018).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτηση τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι: 

  • ΠΕ Αρχαιολόγος 1
  • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Ομάδα Β’) και ελλείψει αυτού ΔΕ
  • Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων 1
  • ΔΕ Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες/τριες 1
  • ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 2

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.