Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επικυρώνει την απόφαση του ΔΣ Κορινθίων

18

Me  απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου επικυρώνει, ως απόλυτα νόμιμη, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων  περί απόρριψης αιτήματος χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου στην εταιρεία Δωδεκανησιακη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης ΕΔΩ