Δελτίο Τύπου κ. Πάνου Ηλιακόπουλου – Υποψήφιος Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

1307

Ας πέσουν οι πολιτικές μάσκες στο Λουτράκι, μετά το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου

Χρόνια πολλά καλή Αποκριά, ο «πολιτικός καρνάβαλος» καλά κρατεί και κορυφώνεται διαρκώς, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Σχοινί κορδόνι το έχουν κάνει ο σημερινός με τους πρώην ομολόγους του δήμαρχος Λουτρακίου και έχουν την αίσθηση, λες και είναι κάθε ημέρα απόκριες, είτε ότι απευθύνονται σε «ιθαγενείς» και τους συνεπαίρνουν κουνώντας «χάντρες και καθρεπτάκια», είτε οι πολίτες αυτού του τόπου διαθέτουν μνήμη χρυσόψαρου, εμφανιζόμενοι κάθε φορά να τους ομιλούν ως εκ παρθενογενέσεως…

Ο λόγος για τον νυν και υποψήφιο δήμαρχο εκπρόσωπο της «πολιτικής κοινοπραξίας» ″Παύλος Παύλου & Γιώργος Γκιώνης″ Γιώργο Γκιώνη, ο οποίος από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, απαντώντας στην ανακοίνωση της ανθυποψήφιάς του Μαρίας Πρωτοπαππά, παραποιούσε το κατηγορητήριο για το οποίο με το Βούλευμα 30/2018 του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου παραπέμπεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου για απιστία, όχι για χρηματισμό, δωροδοκία, πλουτισμό ή κάτι ανάλογο και από πουθενά δεν προκύπτει ότι τον κατηγόρησε η Μαρία Πρωτοπαππά για κάτι τέτοιο.

Εξάλλου, αν και ο Παύλος Παύλου διαρρήγνυε τα ιμάτιά του ότι η συζήτηση της υπόθεσης θα διεξαχθεί άμεσα, ας μην ζητείτο αναβολή της εκδίκασης με πρωτοβουλία κάποιων εκ των πολιτικών προσώπων, ας είχε συζητηθεί η υπόθεση, να είχε αποφανθεί η Δικαιοσύνη σύμφωνα με την κρίση της και να μην βρίσκεται ο Γιώργος Γκιώνης με τους άλλους δύο σ’ αυτήν την δυσχερή θέση.

Ο Γιώργος Γκιώνης θα πρέπει να ανατρέξει στο πρώτο ερμηνευτικό λεξικό που βρει μπροστά του, να ενημερωθεί τι σημαίνει η λέξη ″απιστία″ κι αφού το πληροφορηθεί θα μπορέσει να αντιληφθεί το περιεχόμενο και της παρούσης ανακοίνωσης.

Έχει υπόψιν του ο Γιώργος Γκιώνης την υπ’ αριθ. 150/15 – 30/09/2005 απόφαση της τότε ″ΑΤΕΚΛ Α.Ε.″ που είχε υπερψηφισθεί ομόφωνα και ανέφερε χαρακτηριστικά:

…«Με το συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας, η Club Hotel Loutraki S.A. ανέλαβε ρητά και ανεπιφύλακτα την χρηματοδότηση όλου του επενδυτικού προγράμματος και την επιμέλεια και ευθύνη υλοποιήσεως και ολοκληρώσεώς του.

Επίσης, σύμφωνα με τους όρους της ίδιας συμβάσεως συστάσεως της Κοινοπραξίας, η διαχείρισή της ανατέθηκε ουσιαστικά και τυπικά στην Club Hotel Loutraki S.A.

»Η μη πραγματοποίηση των ανωτέρω συμβατικών υποχρεώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες αποτελούν Και όρους παραχωρήσεως της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του Καζίνο, εκτός της απώλειας εσόδων για την κοινοπραξία (α’ περίπτωση) και επομένως την πρόκληση ζημίας εις βάρος της ΑΤΕΚΛ, δημιουργεί τον κίνδυνο να επέλθουν οι προβλεπόμενες από τους όρους της παραπάνω συμβάσεως και αδείας συνέπειες σε βάρος της Κοινοπραξίας, μέλος της οποίας είναι η ΑΤΕΚΛ.»

«Όσον αφορά στο εμφανιζόμενο στις υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας προς την Club Hotel Loutraki S.A. ποσό € 24.414.163,63 (στο οποίο εμπεριέχεται και το κόστος κτήσης -παραχώρησης της Αδείας), αντιπροσωπεύει το ιστορικό κόστος διάφορων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης στην κοινοπραξία και που κατά την γνώμη των ελεγκτών της Club Hotel Loutraki S.A. θα έπρεπε να επιβαρύνει (διαχρονικά ανάλογα με την διάρκεια της «Αδείας») τα αποτελέσματα της Club Hotel Loutraki S.A. με ανάλογη ωφέλεια των αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας.

Κατόπιν τούτων παρακαλείται το Σώμα να λάβει απόφαση επί όλων των θεμάτων αυτών.

Γ. Γκιώνης: Η αποστολή της παρούσης στην Club Hotel Loutraki S.A. την συγκεκριμένη στιγμή, μου γεννά ερωτήματα.»

Ο Γ. Γκιώνης που αναφέρεται στο παραπάνω απόσπασμα του συγκεκριμένου πρακτικού, καθώς επίσης κι αυτός που υπερψηφίζει την απόφαση ομόφωνα είναι το ίδιο πρόσωπο ή κάποιος άλλος;

Στην προηγούμενη θητεία του Γιώργου Γκιώνη ως Δημάρχου Λουτρακίου Περαχώρας, καθώς επίσης και ως προέδρου  διευθύνοντος συμβούλου της διαδόχου της ″ΑΤΕΚΛ Α.Ε.″ – ″ΔΑΕΤ Α.Ε.″ και κατ’ επέκτασιν μέλος του Διαχειριστικού Συμβουλίου του ″Club Hotel Casino Loutraki″ – ″CHCL″, η διαχειρίστρια ″Club Hotel Loutraki S.A.″ – ″CHL S.A.″ εκταμίευσε από την ″Τράπεζα Πειραιώς″ χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ″ΔΑΕΤ Α.Ε.″ το ποσό των € 9.144.133,90.

● Καθ’ ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης στον επαγγελματικό του βίο είναι ο ίδιος λογιστής, τηρώντας βιβλία στην επαγγελματική δραστηριότητά του και ανωνύμων εταιρειών, περιμένει από ορκωτό λογιστή να του υποδείξει τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κινηθεί, έχοντας παράλληλα στο πλευρό του «νομικούς που χτίζουν καριέρες», όπως επεσήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρώην Δήμαρχος Κώστας Λογοθέτης;

Δύο ερωτήματα για τον εκπρόσωπο της «πολιτικής κοινοπραξίας» ″Παύλος Παύλου & Γιώργος Γκιώνης″ Γιώργο Γκιώνη:

● Την 01/01/2007 ο Γιώργος Γκιώνης που ανέλαβε πρόεδρος της τότε ″ΔΑΕΤ Α.Ε.″, αν ήταν ο ίδιος μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας στις 30/09/2005, γιατί δεν προσέφυγε ως επιβαλλόταν στην Δικαιοσύνη να επιδιώξει προς όφελος της Δημόσιας – Δημοτικής Επιχείρησης να αποκομίσει τα οφέλη που είχαν διαπιστωθεί και προσυπογράψει;

● Γιατί ο Γιώργος Γκιώνης τόσο στην προηγούμενη θητεία του, όσο και στην παρούσα, όταν μάλιστα οι «συνέταιροι» του ″CHL S.A.″ έφθασαν στο σημείο να αμφισβητούν ακόμα και το ελάχιστο εγγυημένο, γιατί δεν προσέφυγε εκ νέου στην Δικαιοσύνη να διεκδικήσει αφενός όσα προβλέπονταν με την απόφαση 150/15-30/09/2005 της τότε ″ΑΤΕΚΛ Α.Ε.″, καθώς επίσης και να διαγράψει από χρέος του ″CHCL″ προς το ″CHL S.A.″ που αλλοίωνε τα οικονομικά αποτελέσματα της κοινοπραξίας σε βάρος της δικής μας ″ΔΑΕΤ Α.Ε.″;

Όσον αφορά το… παραμύθι του Γιώργου Γκιώνη για τις πέντε αγωγές της ″Λουτράκι Α.Ε.″ κατά της διαχειρίστριας της κοινοπραξίας ″CHL S.A.″, η πραγματικότητα έχει ως ακολούθως:

– Ο Γιώργος Γκιώνης πλην της αγωγής για το οικονομικό έτος του 2006, που είχε υποβάλλει ο νομικός σύμβουλος του προκατόχου του, δεν μερίμνησε να υποβληθεί αγωγή για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010!

– Οι πέντε αγωγές για τα ως άνω έτη κατατέθηκαν από τον νομικό σύμβουλο του Κώστα Λογοθέτη στην ″Λουτράκι Α.Ε.″ στις 03/01/2013 με ημερομηνία 28/12/2012.

– Ως πρωτοείσακτες οι πέντε αγωγές στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, εζητήθη από την ενάγουσα ″Λουτράκι Α.Ε.″ αναβολή της συζήτησης, δεδομένου ότι δεν διέθετε την ρευστότητα να καταβάλλει το παράβολο των περίπου € 125.000.

– Μετά την αναβολή που εδόθη, στην νέα ημερομηνία ο Κώστας Λογοθέτης είχε απωλέσει το δημοτικό αξίωμα και την προεδρεία στην ″Λουτράκι Α.Ε.″, οπότε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Γιώργος Γκιώνης, εξηύρε το παραπάνω κονδύλι και συζήτησε ως όφειλε τις συγκεκριμένες αγωγές που απέφεραν σε πρώτο βαθμό μαζί με τους τόκους περίπου € 3,5 εκατ., ενώ σε δεύτερο βαθμό με τραγικές καθυστερήσεις συζητούνται ως πρωτοείσακτες στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου στις 03/04/2019.

Κατά συνέπεια ο Γιώργος Γκιώνης δεν είναι αυτός που άσκησε τις αγωγές όπως διαλαλεί και επιδιώκει να συγκινήσει τα πλήθη, αλλά ο προκάτοχός του Κώστας Λογοθέτης.

Όσον αφορά την Μαρία Πρωτοπαππά, καλό είναι να μην κατηγορείται, στοχοποιείται και απειλείται από τον Γιώργο Γκιώνη αδίκως, καθ’ ότι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να έχει υπόψιν της όλα αυτά, γιατί ουδέποτε έχει ασχοληθεί επί της ουσίας, πέραν του θεαθήναι, για τα θέματα που απασχολούν -κυρίαρχα τα πάρα πολύ σοβαρά- τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Μετά το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου, καλό θα είναι να πέσουν και οι πολιτικές μάσκες, να ενημερωθούν για την αλήθεια με τα γεγονότα οι πολίτες του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου να αντιληφθούν τι παιζόταν στην πλάτη τους επί 25 χρόνια και ολόκληρος ο άλλοτε τρίτος κατά κεφαλήν σε πλούτος Δήμος στην ελληνική επικράτεια, βρίσκεται σε αυτήν την πρωτοφανή κατάντια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.